Praworządność – współczesne wyzwania

Abstract
Monografia dotyczy problematyki praworządności, która stała się w ostatnim czasie jednym z głównych problemów funkcjonowania państwa, zwłaszcza w kontekście realizacji statusu członka Unii Europejskiej. Główną przyczyną dyskusji naukowej stały się rozbieżne stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej i organów Unii Europejskiej co do spełniania przez Polskę standardów legalizmu stawianych przez Traktat o Unii Europejskiej państwu członkowskiemu.
Description
Keywords
Citation
Łazarska, A., Stefański, R. A.., Szustakiewicz, P. (red.). (2022). Praworządność – współczesne wyzwania. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Belongs to collection