Aspekty prawne reklamy w social mediach

Abstract
Publikację poświęcono reklamie w social mediach. Aktualnie w dobie mediów społecznościowych treści tam prezentowane są nastawione na odbiorców, a tworzone profile umożliwiają gromadzenie milionów osób. W social mediach reklama, autopromocja, lokowanie produktu, crosspromocja to formy prowadzenia promocji. To właśnie taki przekaz pozwala kierować wyborem odbiorcy, wpływać na jego decyzje. Jednak czy zachęcanie do nabycia produktów lub skorzystania z usług przez influencerów bez wskazania informacji o komercyjnej współpracy, gdy taka została zawarta, jest zgodne z prawem? W monografii przedstawiono szczegółową analizę wszystkich aspektów dotyczących reklamy w social mediach, w tym w szczególności: prawidłowego oznaczania treści reklamowych, warunków współpracy komercyjnej, autopromocji, prezentów i paczek PR, rekomendacji UOKiK, sposobów informowania użytkowników o oznaczaniu treści komercyjnych.

The publication is dedicated to social media advertising. Currently, in the era of social media, the content presented there is audience-oriented, and the profiles created enable the gathering of millions of people. In social media advertising, self-promotion, product placement, crosspromotion are forms of conducting promotion. It is this kind of message that makes it possible to guide the recipient's choice, to influence their decisions. However, is it legal for influencers to encourage people to buy products or use services without indicating information about commercial cooperation, when such has been concluded? The monograph presents a detailed analysis of all aspects of advertising in social media, including in particular: the correct labeling of advertising content, the terms of commercial cooperation, self-promotion, gifts and PR packages, recommendations of the OCCP, ways to inform users about the labeling of commercial content.
Description
Keywords
Citation
Sieradzka, M. (red.). (2023). Aspekty prawne reklamy w social mediach. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Belongs to collection