Dopuszczalność oraz warunki reklamy w internecie

Abstract
Aktualny stan prawny zmusza zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów do poszukiwania norm prawnych, regulujących prawo reklamy (w tym reklamy internetowej) na gruncie różnych aktów normatywnych. Niniejsze opracowanie – choć nie wyczerpuje w pełni zagadnienia reklamy internetowej i związanej z nią problematyki – przybliża definicje oraz podstawy prawne dopuszczalności reklamy w internecie, a także wskazuje na warunki jej legalności oraz zgodności z przepisami obowiązującego prawa.
Description
Keywords
Citation
Zawisza, M. (2023). Dopuszczalność oraz warunki reklamy w internecie. W: M. Sieradzka (red.), Aspekty prawne reklamy w social mediach (s. 15-36). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego