Prawo do jasnej, pełnej i prawdziwej informacji a przekazywanie informacji o produktach i usługach na portalach społecznościowych

Abstract
Autorki niniejszego opracowania omawiają prawo do jasnej, pełnej i prawdziwej informacji przekazywanej za pośrednictwem portali społecznościowych, a także konieczności umożliwienia konsumentom weryfikację reklam produktów pojawiających się w social mediach.

The authors of this article discuss the right to clear, complete and truthful information provided through social networks, as well as the need to allow consumers to verify product advertisements appearing on social media.
Description
Keywords
Citation
Maszkiewicz, A., Kaczor, M. (2023). Prawo do jasnej, pełnej i prawdziwej informacji a przekazywanie informacji o produktach i usługach na portalach społecznościowych. W: Odpowiedzialność za markę. M. Sieradzka (red.), Aspekty prawne reklamy w social mediach (67-83). Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego