Najnowsza historia Polski w publikacjach "drugiego obiegu" w latach 1980-1981

Abstract
Do „drugiego obiegu” zaliczamy publikacje nielegalne, nie zatwierdzone przez cenzurę. Liczne wydawnictwa, związane z opozycją polityczną, prowadziły w latach 1980-1981 działalność zintensyfikowaną dzięki wzrostowi społecznego zainteresowania „drugim obiegiem”, której efektem był wysyp publikacji, m.in. z zakresu najnowszej historii Polski (okres XX wieku). Obok działań niezależnych środowisk na rzecz odkłamania historii, które cechowała dbałości o obiektywizm i oddanie prawdziwego obrazu dziejów, pojawiały się publikacje, których poziom merytoryczny oraz niedostatki obiektywizmu nie odbiegały od tego, co prezentowała historiografia oficjalna. Niektóre środowiska celowo manipulowały obrazem dziejów dla własnych potrzeb politycznych i ideologicznych. Nie brakowało także pozycji zawierających uproszczenia i pomyłki wynikające z niedostatku warsztatu naukowego. Jednakże znaczenie większości publikacji historycznych „drugiego obiegu” dla odkłamania najnowszych dziejów Polski i wypełnienia „białych plam” pozostawianych przez historiografię oficjalną było nie do przecenienia.
Description
Keywords
Citation
Osiński Zbigniew, Najnowsza historia Polski w publikacjach "drugiego obiegu" w latach 1980-1981, [w] Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji, red. I. Socha, Katowice 2012, s. 69-84