Miejsce, rola i zagrożenia kobiety we współczesnym świecie w świetle dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego

Abstract
Współcześnie miejsce i rola kobiet na całym świecie klaruje się i wzrasta. Ich obecność jest zauważalna w życiu społecznym. Są obecne w różnych instytucjach i organizacjach, realizują się zawodowo często dorównując, a nawet prześcigając w wielu dziedzinach mężczyzn. Niemałą zasługę w tym względzie należy przypisać chrześcijaństwu, w tym Kościołowi rzymskokatolickiemu. Chrześcijaństwo, jako religia wolności - Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1) – zawsze stawało w obronie biednych i uciśnionych, a zwłaszcza kobiet i dzieci, jako istot najsłabszych i bezbronnych wobec dyktatorskich i jakże często brutalnych poczynań mężczyzn.
Description
Keywords
Citation
J. J. Pawłowicz, Miejsce, rola i zagrożenia kobiety we współczesnym świecie w świetle dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego, УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (UKRAIŃSKA POLONISTYKA) 7(2010), Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franka, s. 63-70.
Belongs to collection