Kolejna reedycja wspomnień policyjnych Henryka Wardęskiego

Abstract
Przedmiotem artykułu jest omówienie reedycji wspomnień Henryka Wardęskiego, którą dokonało wydawnictwo IPN w 2022 r. Pierwotnie wspomnienia te wydane były przed II wojną światową. Wardęski przedstawił w nich swoją służbę w polskich organizacjach bezpieczeństwa podczas I wojny światowej oraz swoją służbę w Policji Państwowej do 1922 r. Niniejszy artykuł przedstawia także życiorys Henryka Wardęskiego.

The subject of this article is a discussion of the reissue of Henryk Wardęski’s memoirs by the IPN publishing house in 2022. The memoirs were originally published before World War II. In them, Wardęski presented his service with Polish security organizations during World War I and his service in the State Police until 1922. This article also presents a biography of Henryk Wardęski.
Description
Keywords
Citation
Kardela P., Kolejna reedycja wspomnień policyjnych Henryka Wardęskiego, "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji" 2023, nr 3, s. 34-35.
Belongs to collection