Edukacja historyczna w Drugiej i Trzeciej RP - podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej

Abstract
Description
Keywords
Citation
Osiński Zbigniew, Edukacja historyczna w Drugiej i Trzeciej RP - podobieństwa i różnice w kontekście sytuacji politycznej. [w] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s. 21-32