Świadomość godności dziecka poczętego w bułgarskiej literaturze teologiczno-moralnej

Abstract
Jak większość krajów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, Bułgaria przeżywa kryzys moralny, który dotyka także godności człowieka, zwłaszcza tego jeszcze nienarodzonego. U podstaw dyskusji nad problemem przerywania ciąży leżą konkretne stanowiska, walczące między sobą na różnych płaszczyznach wiedzy. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie problematyki godności przynależnej istocie ludzkiej od momentu poczęcia, w oparciu o dostępne publikacje w języku bułgarskim oraz wpisanie dorobku teologii bułgarskiej w szeroki nurt obrony życia poczętego.
Description
Keywords
Citation
Szyran J., Nikolov V., Świadomość godności dziecka poczętego w bułgarskiej literaturze teologiczno-moralnej, „Życie i płodność” 3(2009) nr 3, s. 5-22.
Belongs to collection