Fauna w raportach oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych

Abstract
W pracy przedstawiono zagadnienia i problemy, z jakimi styka się osoba wykonująca raport OOŚ w zakresie oddziaływania na faunę, który stanowi jeden z etapów procedury oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej. Zagadnienie zostały przedstawione w sposób chronologiczny, zgodnie z kolejnością ich wykonywania. Na początek poruszono problem organizacji pracy przy raporcie, źródeł informacji oraz badań i wizji terenowych. Następnie przedstawiono szeroki zakres różnego typu oddziaływań inwestycji drogowych na poszczególne grupy fauny oraz analizę stosowanych środków łagodzących (w tym ocenę najczęściej popełnianych błędów). W kolejnych częściach pracy omówiono metody oceny istotności wpływu inwestycji na faunę oraz techniczne aspekty prezentacji danych. Na zakończenie poruszono kwestie planowania kompensacji przyrodniczej oraz monitoringu na etapie tworzenia raportu OOŚ
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection