Specjalizacje Technologiczne Pomorza

Abstract
Niniejsze badanie jest próbą wstępnego określenia tych obszarów, w których woj. pomorskie ma zarówno istotny potencjał naukowy/technologiczny, jak i możliwości jego komercjalizacji, wdrożenia do praktyki gospodarczej. Zidentyfikowane obszary mogą bez wątpienia stanowić punkt wyjścia do określenia tzw. inteligentnych specjalizacji regionu.
Description
Struktura raportu składa się z czterech części. Pierwsza z nich dotyczy koncepcji inteligentnej specjalizacji regionu. W tej części wskazane zostały możliwości wykorzystania wyników niniejszego badania w konstruowaniu efektywnych narzędzi do rozwiązywania regionalnych problemów np. starzejącego się społeczeństwa czy produkcji energii. W drugiej części omówiona została aktywność naukowa i badawczo-rozwojowa regionu, w tym takie obszary jak publikacje naukowe, projekty badawcze, patenty czy oceny parametryczne jednostek naukowych. Kolejny rozdział poświęcony został wynikom badania delfickiego. Badanie obejmowało łącznie dwie rundy: pierwszą - zasadniczą i drugą, mającą na celu zweryfikowanie ocen eksperckich uzyskanych w pierwszym etapie badania. Ta część raportu zawiera wytypowane kluczowe obszary technologiczne i informacje na temat wyników najsilniejszych technologii. W czwartej części wyjaśniona została metodyka przeprowadzonego badania i sposób wyboru kluczowych obszarów technologicznych.
Keywords
Citation
Belongs to collection