Scenariusze przyszłości Pomorza

Abstract
Analiza sformułowanych w ramach projektu scenariuszy wskazuje, że nie wszystkie dają szanse sukcesu w długim okresie. Scenariusze, które bazują głównie na impulsach rozwojowych z zewnątrz („Lotniskowiec Azji”, „Centrum usług”) dają niewątpliwie korzyści, ale niosą także ryzyko pułapki kraju o średnich dochodach. W warunkach silnej konkurencji globalnej, inwestycje zewnętrzne (zwłaszcza w sektorach usługowych), mogą szybko odpłynąć, zaś dotychczasowa logika polaryzacji rozwoju nieuchronnie będzie popychać nas w kierunku peryferii. Pewną szansą dla Pomorza jest niewątpliwie strategia „ucieczki do przodu”, czy też przebijania „szklanego sufitu” – czyli postawienia na te obszary, które będą decydowały o przewadze w przyszłości - edukację, kulturę, technologię i gospodarkę wiedzy. Byłaby to próba realizacji scenariusza„Niszy technologicznej” w oparciu o lokalne przedsiębiorstwa i zaplecze naukowe. Ścieżka ta jest trudna, ponieważ wymaga determinacji i strategicznych decyzji odnośnie koncentracji środków, a także odrobiny szczęścia.
Description
Jakie będzie Pomorze w roku 2030? W wielu obszarach wkroczy w nasze życie rzeczywistość wirtualna – od komunikacji, poprzez pracę, edukację, a może również spędzanie wolnego czasu. Inaczej będziemy się komunikować – zresztą nie tylko między sobą, ale również z naszymi «inteligentnymi urządzeniami» typu lodówka, samochód itp. Technologii będzie zapewne więcej, ale raczej mniej widocznych – spełniających swoje funkcje w sposób niezauważony i niewymagający naszej stałej kontroli. Zdecydowana większość z nas będzie wykonywać inny zawód lub w innych warunkach niż obecnie. W naszej gospodarce dominować będą inne branże – chociażby z tego powodu, że automatyzacja zastąpi człowieka w wielu zadaniach, do których dziś potrzebna jest praca ludzka. W publikacji przedstawiono potencjalne scenariusze rozwoju Pomorza w najbliższych dwudziestu latach. Naszym celem było nie tyle przedstawienie najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju, ile wskazanie, jak różnie może kształtować się rzeczywistość Pomorza w zależności od przyjętej strategii oraz uwarunkowań zewnętrznych, które będą na nią wpływać.
Keywords
Citation
Belongs to collection