Optymalny system formacji chrześcijańskiej w Polsce

Abstract
Zostały przypomniane argumenty za nauczaniem religii w szkole, które stanowi niezastąpioną formę katechezy, ale zasygnalizowano także konieczność wprowadzenia systematycznej katechezy w parafii zamieszkania. Taki model na pewno zwiększa szanse na kształtowanie dojrzałej postawy wiary. Ważne jest zaangażowanie wszystkich odpowiedzialnych za dzieło katechizacji i zaufanie Temu, który jest Panem historii.

Due to dynamic cultural changes and related religious transformation there are many attempts to create adequate system of Christian formation in Poland. Such formation should include both the teaching of religion in schools and catechesis realized in the parish. Teaching religion in schools is an irreplaceable form of catechesis, but should be complemented by a parish catechesis. Religious education should focus on the dialogue between faith and culture and above all strengthen the cognitive dimension of catechesis. The parish catechesis should place particular emphasis on Christian initiation and preparation for the sacraments. Only the complementary model of Christian formation involving religious education in school and catechesis in the parish gives hope for the effectiveness of formation.
Description
Keywords
Citation
P. Mąkosa. Optymalny system formacji chrześcijańskiej w Polsce. "Verbum Vitae" 2012 nr 21 s. 297-311.
Belongs to collection