Zarys katechezy o sakramentach świetych

Abstract
Podjęta refleksja ma na celu syntetyczne ukazanie założeń formacji do przyjęcia sakramentów w polskim systemie edukacji religijnej. Ze względu na ograniczone ramy ukazano jednak tylko główne założenia katechezy o sakramentach. Wydaje się jednak, że powyższa refleksja może stanowić tło, na którym szczegółowo omówiona zostanie istota poszczególnych sakramentów i katechetyczna formacja do ich przyjęcia.
Description
Keywords
Citation
P. Mąkosa. Zarys katechezy o sakramentach świętych. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwińska. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2007 s. 27-41.
Belongs to collection