Wykorzystanie podejścia sieciowego do analizy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw

Abstract
Celem artykułu jest zaproponowanie procedury badawczej dla analizy sieci biznesowej oraz przedstawienie korzyści wynikających z wykorzystania podejścia sieciowego do analizy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono podstawowe założenia dotyczące podejścia sieciowego (network approach) - koncepcji współpracy między podmiotami. Następnie zaproponowano i omówiono etapy analizy sieci biznesowej przedsiębiorstwa, obejmujące: identyfikację powiązanych typów podmiotów, określenie powiązań bezpośrednich i pośrednich, wskazanie powiązań formalnych i nieformalnych oraz głównych przepływów w ramach powiązań, wizualizację sieci oraz ocenę. Na zakończenie wskazano korzyści, jakie płyną z wykorzystania podejścia sieciowego do analizy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, w postaci między innymi identyfikacji kluczowych podmiotów i zależności oraz potencjału rozwoju.
Description
Keywords
Citation
•M. Ratajczak-Mrozek, Wykorzystanie podejścia sieciowego do analizy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, w: Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, red. B. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 7-19
Belongs to collection