Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym

Abstract
Celem artykułu jest statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw w Polsce. Ze względu na przyjęte kryterium ogólne zbudowano ranking województw oraz przeprowadzono analizę skupień celem wyodrębnienia podgrup o podobnym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection