Usługowe MSP przyszłością gospodarki na przykładzie miasta Szczecin

Abstract
Ze względu na liczbę przedsiębiorstw Szczecin zajmuje wysokie miejsce wśród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów społeczno-gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stolica województwa zachodniopomorskiego plasuje się na drugim miejscu, tuż za Warszawą. Sektor prywatny stanowi dziś od około 93% do blisko 99% działających firm w poszczególnych aglomeracjach, przy czym małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią około 99% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. W mia¬stach wojewódzkich najwięcej firm prowadzi działalność usługową. Ich udział w rynku waha się w przybliżonych granicach 75% - 84%. Zróżnicowanie tych wielkości zależy w głównej mierze od stopnia rozwoju i prowadzonej polityki gospodarczej poszczególnych miast. Struktura przedsiębiorstw usługowych w Szczecinie i innych miastach wojewódzkich jest podobna. W 2001 roku wy-różniono trzy grupy miast o podobnych strukturach podmiotowych sektora usług. W pierwszej z nich znalazło się siedem miast: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra. Drugie skupienie utworzyły: Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Katowice, Kielce i Rzeszów a w skład ostatniej grupy weszły: Biały¬stok, Olsztyn i Opole. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest statystyczna analiza zmian struktury podmiotowej sektora usług w Szczecinie na przestrzeni lat 1993-2004 oraz jej prognoza na 30.06.2005 r.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection