Instytut Badań Literackich PAN

Niniejszy zbiór służy gromadzeniu oraz upowszechnianiu wyników prac prowadzonych w Instytucie Badań Literackich PAN. Znajdą tu Państwo pełne wersje artykułów i książek naukowych oraz obronionych doktoratów. Zasoby te są systematycznie rozbudowywane.