Polityka namierzania i zabijania: aspekty etyczne i prawne

Abstract
Celem artykułu jest analiza prawnych i etycznych sposobów uzasadnienia dopuszczalności stosowania polityki namierzania i zabijania. Pojawiły się próby usprawiedliwienia tego typu działań poprzez odwołanie do egzekwowania prawa, reguł rządzących konfliktami zbrojnymi, sprawiedliwej odpłaty, prawa do obrony własnej. W artykule dokonuję analizy tych sposobów usprawiedliwiania polityki namierzania i zabijania, a następnie rozważam, które z nich faktycznie mogą uzasadniać tego typu politykę. Rozważania prowadzę w świetle głównej hipotezy projektu badawczego, który obecnie prowadzę, zakładającej, że normy regulujące dopuszczalność i sposoby toczenia konfliktów zbrojnych i używania przemocy w stosunkach międzynarodowych powinny być spójne z moralnymi intuicjami dotyczącymi stosowania przemocy w przypadkach indywidualnych.
Description
References: Blum G., Heymann P., Law and Policy of Targeted Killing “Harvard National Security Journal” 2010, nr 145; David S.R., Israel's Policy of Targeted Killing, “Ethics and International Affairs” 2003, nr 17; Etyka wojny. Antologia, T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; Kretzmer D., Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Execution or Legitimate Means of Defence? “European Journal of International Law” 2005, nr 171; McMahan J. Killing in War, Oxford University Press, Oxford 2009; Ratner S.R., Predator and Prey: Seizing and Killing Suspected Terrorists Abroad, „Journal of Political Philosophy” 2007, nr 15/3; Targeted Killings. Law and Morality in an Asymmetrical World, C. Finkelstein, J.D. Ohlin, A. Altman (red.), Oxford University Press, Oxford 2012; Walzer M., Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010; Żuradzki T., Interwencja Izraela w Strefie Gazy (2008/2009), czyli dlaczego żołnierze powinni niekiedy narażać swoje życie, by ocalić ludność cywilną wroga?, dostępne w bazie kazusów Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (incet.uj.edu.pl); Żuradzki T., Etyka wojny a dopuszczalność zabijania, „Diametros” 2010, nr 25.
Keywords
Citation
Belongs to collection