Atrakcyjność turystyczno-kulturowa polskich miast kandydujących do miana "Europejskiej Stolicy Kultury 2016"