Innowacyjność województw w Polsce

Abstract
Tematyka konferencji wydaje się szczególnie ważna i interesująca, tym bardziej, że innowacyjność jest stymulanta rozwoju społeczno-gospodarczego, a innowacyjność regionów stanowi dziś podstawę konkurencyjności gospodarek. Zainteresowania naukowe i pasje badawcze autora, związane z praktycznym zastosowaniem metod ilościowych w procesach analiz i diagnoz zjawisk społeczno-gospodarczych, skłoniły do ostatecznego wyboru tematu. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest statystyczna analiza poziomu innowacyjności województw w Polsce. Z uwagi na przyjęte kryterium ogólne ustalono kolejność poszczególnych województw oraz przeprowadzono analizę skupień celem wyodrębnienia podgrup województw do siebie podobnych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection