Kapitał społeczny w miastach wojewódzkich Polski - istota i porządkowanie liniowe

Abstract
Do ważnych czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost gospodarczy należy zaliczyć kapitał społeczny. W określonych ujęciach kapitał ten może być postrzegany jako jedna z podstawowych determinant życia społeczno-gospodarczego. Warto zaakcentować, że współcześnie kapitał społeczny oddziałuje na możliwości kreowania gospodarki opartej na wiedzy, która powinna opierać się w znaczącym stopniu na wykształconych i utalentowanych ludziach tworzących i wykorzystujących wiedzę. Kapitał społeczny jest również ważnym czynnikiem oddziałującym na życie społeczno-gospodarcze miast, a pomiar poziomu rozwoju kapitału społecznego w miastach może być przeprowadzony przy wykorzystaniu różnych wskaźników. W pracy przybliżono koncepcję kapitału społecznego w odniesieniu do miast wojewódzkich Polski.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection