Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

Abstract
Badania obejmują różnice kulturowe pomiędzy regionami w Polsce, odnośnie ich wpływu na wartości i normy eksponowane przez menadżerów. Nadrzędną intencją było sprawdzenie, czy w Polsce pewne odmienności kulturowe powiązane z bogatą historią naszego kraju, a także dająca się zaobserwować różna dynamika rozwoju poszczególnych regionów odgrywają jakąś rolę w funkcjonowaniu organizacji. Badania stanowią przykład zastosowania optyki kulturowych badań porównawczych przeprowadzonych przez Gerd Hofstede a także Charles'a Hampden-Turnera i Alfonsa Trompenaarsa w odniesieniu do jednego kraju.
Description
Keywords
Citation
Konecki, Krzysztof T., Chomczyński, Piotr (red.) (2007) Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Belongs to collection