Proposal of the Implementation of the QFD Method to Improve the Welding Process in the Chosen, Really Existing Company X

Abstract
The paper presents an analysis and evaluation of selected aspects of the enterprise X, there is shown the selection of the method of pro-quality, which is possible to apply and this method was carried out step by step to follow its course and find out whether the company will bring tangible benefits.
Description
W publikacji przedstawiono analizę i ocenę wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa X, dokonano selekcji możliwej do zastosowania metody projakościowej oraz przeprowadzono tę metodę krok po kroku dla obserwacji jej przebiegu i sprawdzenia, czy przyniesie wymierne korzyści firmie.
Keywords
Citation
Mierzwa, M. (2012). PROPOSAL OF THE IMPLEMENTATION OF THE QFD METHOD TO IMPROVE THE WELDING PROCESS IN THE CHOSEN, REALLY EXISTING COMPANY X / Propozycja implementacji metody QFD dla doskonalenia procesu spawania w wybranym, realnie istniejącym przedsiębiorstwie. Management Systems in Production Engineering, (4 (8)), 3–7. Retrieved from http://pa-nova.com.pl/pliki/08_2012/2012_8_01.pdf
Belongs to collection