Stosunki Polska - Rosja w latach 2005-2007. Zarys problemu