Nierówności społeczne jako problem globalny w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem państw peryferyjnych w światowym systemie społeczno-ekonomicznym

Abstract
Nierówności społeczne są immanentną częścią każdej struktury organizacyjnej życia ludzkiego. Występowały we wspólnocie pierwotnej; mamy z nimi również do czynienia w XXI wieku. Z chwilą powołania do życia organizacji państwowej, nierówności społeczne stały się punktem odniesienia w myśli społeczno-politycznej jednostek i grup, które ów podmiot chciałyby zmienić, by w większym stopniu wypełniał znamiona sprawiedliwości. W XXI wieku coraz więcej państw z mapy politycznej świata, które możemy usytuować w kategorii peryferiów, postanawia wdrożyć aktywny model polityki społecznej, jako odpowiedź na powiększające się nierówności. Państwa Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Azji zaczynają również stanowić siłę, która może mieć znaczący wpływ na ograniczenie nierówności społecznych w kontekście globalnym.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection