Rola Jordanii w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2010)

Abstract
W niniejszej pracy analizie poddano rolę Jordanii w bliskowschodnim procesie pokojowym, szczególną uwagę zwracając na relacje monarchii z kluczowymi graczami tego procesu: Izraelem, Palestyńczykami, Stanami Zjednoczonymi oraz wybranymi państwami arabskimi. Omówiono czynniki wewnętrzne (m.in. potencjał demograficzny i gospodarczy, system społeczno-polityczny, jakość służby dyplomatycznej, opinia publiczna) oraz zewnętrzne (m.in. percepcja Jordanii przez inne państwa, system sojuszy i zobowiązań prawa międzynarodowego), które warunkowały jordańskie zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania konfliktu izraelsko-arabskiego. Struktura pracy odzwierciedla kolejne etapy kształtowania się państwowości i funkcjonowania Jordanii w środowisku międzynarodowym, w tym zmienne role w procesie pokojowym: przejście od stanu pokoju de facto do de iure, implementację traktatu pokojowego, aktywną mediację oraz integrację umiarkowanych państw arabskich.
Description
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, praca magisterska na kierunku stosunki międzynarodowe (2011)
Keywords
Citation