Geneza węglowodorów. Nowe perspektywy prospekcji złóż ropy i gazu

Abstract
Dokument wskazuje na strefę subdukcji jako tygiel geochemiczny generujący węglowodory i inne związki węgla. Łączy w jedno teorie o organicznym i nieorganicznym pochodzeniu węglowodorów. Przedstawia płaszcz ziemski jako wielki rezerwuar związków węgla i węglowodorów. Umożliwia wytyczenie nowych kierunków poszukiwań węglowodorów w Polsce i na świecie.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection