Zmiany w poziomie dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 1999-2004

Abstract
W artykule analizie poddana została strona dochodowa budżetów gmin wchodzących w skład województwa pomorskiego. Ze względu na dużą niestałość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządów terytorialnych, w szczególności ich gospodarki finansowej, okres badawczy zawężono do lat 1999-2004, charakteryzujących się względną stabilnością. Badanie nie ograniczyło się do przedstawienia podstawowych wskaźników, tj. dochodów ogółem per capita i udziałów w dochodach, ale skupiło się także na poszukiwaniu cech, które sprzyjają ich wysokim poziomom.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection