O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego

Abstract
Badania etnograficzne to rodzaj wiedzy ukrytej – specyficznej wiedzy w działaniu. Najlepszą formą jej zdobywania jest praktyka i możliwie długotrwały, bezpośredni kontakt z osobą, której ufamy i która tę wiedzę posiada. Nauka etnografii powinna więc być pewnego rodzaju socjalizacją. Ważna jest nie sama wiedza na temat badań etnograficznych, lecz raczej doświadczenie, a także wysłuchanie odpowiedniej liczby tzw. anegdot, bezpośredni kontakt z innymi badaczami, obserwowanie ich zachowań w terenie oraz doświadczanie ich reakcji na nasze działania, i oczywiście odpowiednie lektury – nie podręczniki metod badań jakościowych, a monografie etnograficzne, pokazujące działania innych antropologów.
Description
Keywords
Citation
Amanda Krzyworzeka, Paweł Krzyworzeka (2011) O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego, „op.cit.,”, 26 czerwca 2011, URL: http://opcit.pl/teksty/o-komforcie-podzielanego-paradygmatu-i-wysilku-por/
Belongs to collection