Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej

Abstract
Edukacja międzykulturowa nastawiona jest przede wszystkim na wzajemne poznawanie, rozumienie i wzbogacanie kultur oraz osób tworzących te kultury. Wiąże się ona z potrzebami społecznymi powstałymi na skutek mieszania się kultur we współczesnych społeczeństwach, dąży do akceptacji kulturowego pluralizmu świata. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę nauczyciela oraz jego kompetencje komunikacyjne w procesie uczenia się akceptacji odmienności i nabywania umiejętności przyjmowania zróżnicowania kulturowego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection