Jak badać komunikację giełdową? - perspektywa behawioralno-medioznawcza

Abstract
Pierwsza fala fascynacji Internetem i nowymi mediami sieciowymi już opadła. Weszliśmy w etap ich intensywnego stosowania w różnych dziedzinach praktyki społecznej. Zebrane w książce studia przypadków pokazują, jak multimedialna komunikacja sieciowa zmienia marketing, public relations, działanie telewizji komercyjnej, spontaniczne akcje protestacyjne, kampanie wyborcze, a także komunikację giełdową. Oprócz tego Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie: czy stare teorie, paradygmaty i metody badawcze sprostają wyzwaniom nowych form komunikacji multimedialnej, czy trzeba szukać nowych podejść teoretycznych? Unikając popadania w skrajności („nic nowego”, „tego jeszcze nie było”) szukają rozwiązań kompromisowych. Ich studia dowodzą, że połączenie uznanych perspektyw teoretycznych z nowymi narzędziami badawczymi, bo tym też są nowe nowe media, daje wartościowe rezultaty. Lektura książki to potwierdza. Prof. Maciej Mrozowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Nowe media stały się immanentną częścią funkcjonowania społecznego, a ich dynamiczny rozwój stawia nowe wyzwania przed naukowcami różnych dyscyplin. Mimo to niezwykle rzadko na polskim rynku wydawniczym spotkać można książkę poświęconą tej tematyce, która w kompleksowy sposób prezentuje wybrane obszary komunikacji nowomedialnej. Dlatego z entuzjazmem należy przyjąć inicjatywę Tomasza Gackowskiego, który w jednym tomie gromadzi szereg interesujących opracowań, będących wynikiem nie tylko namysłu autorów, ale - co szczególnie ważne - badań prowadzonych z dużą dokładnością. Właśnie przez empiryczny, praktyczny w wielu wymiarach charakter, publikacja zasługuje na uwagę i wyróżnia się spośród wielu podobnych tytułów. O nowych mediach napisano bowiem wiele, ale jedynie prace badawcze zanurzone w obserwacji nowomedialnych zmian pozwalają na uchwycenie istoty komunikacji zapośredniczonej medialnie. Dlatego książka „Nowe media. Wyzwania i ograniczenia” stanowi istotny wkład w rozwój polskiego medioznawstwa i komunikologii, a podjęta przez Autorów heurystyczna analiza zasługuje na miano jednego z kamieni milowych polskiego medioznawstwa. dr Łukasz Wojtkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Description
Keywords
Citation
T.Gackowski, Jak badać komunikację giełdową? - perspektywa behawioralno-medioznawcza, [w:] Nowe Media. Wyzwania i Ograniczenia, pod red. T. Gackowskiego, Warszawa 2013 r., s. 177-211