Miasta kujawsko-pomorskie

Abstract
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia procesu tercjalizacji (serwicyzacji rozumianej jak wzrost udziału pracujących w usługach) na przykładzie miast województwa kujawsko-pomorskiego w ostatniej dekadzie XX wieku.
Description
Keywords
Citation
Szymańska D., Michniewicz H., 2003, Miasta kujawsko-pomorskie (w:), Przestrzeń Nr 17, 1/2003, Magazyn Planowania Przestrzennego, Włocławek s. 10-14
Belongs to collection