Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka

Abstract
Autor postanowił zbadać, jakie argumenty wysuwane są w dyskusjach na temat otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce i jakimi zasobami w języku polskim mogą teraz dysponować uczniowie i nauczyciele. W tym celu przeprowadzono analizę publikacji dostępnych w Internecie i przeszukano zasoby Sieci w poszukiwaniu materiałów edukacyjnych przydatnych w procesie nauki historii. Sieć oferuje wiele gotowych stron tematycznych i zasobów edukacyjnych, bezpłatnych narzędzi do tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych, publikacji i udostępniania zasobów edukacyjnych, komunikacji i współpracy on-line, jak również tworzenie wirtualnych klas i e-kursów. Analiza uprawnia do postawienia tezy, że rozproszony e-podręcznik dla edukacji historycznej w Internecie już istnieje.
Description
Keywords
Citation
Osiński Zbigniew, Otwarte zasoby edukacyjne w języku polskim - idea i praktyka, [w] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2012, red. Z. Osiński, R. Malesa, Lublin 2013, s. 35-50.