Wykorzystanie modelu R.W. Butlera w interpretacji rozwoju atrakcji turystycznej na przykładzie kopalni soli w Wieliczce

Abstract
Atrakcje turystyczne stanowią główny element produktu turystycznego. Kopalnia Soli w Wieliczce jest najczęściej odwiedzaną i najlepiej skomercjalizowaną atrakcją turystyczną w Polsce, unikalnym w skali świata obiektem górniczym wpisanym na listę UNESCO. W pracy autorzy podjęli próbę wykorzystania modelu cyklu ewolucji obszaru turystycznego R.W. Butlera do interpretowania faz rozwoju kopalni. W okresie od 1945 do 2007 roku wyróżniono dwa cykle rozwoju, a załamania frekwencji turystów w kopalni spowodowane były działaniem czynników zewnętrznych (załamanie rynku turystycznego w latach osiemdziesiątych oraz zalanie chodników w 1993 r.). Obecnie kopalnia przyjmuje ponad 1 mln turystów plasując się w czołówce najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Polsce, a zmiany produktu turystycznego i struktury odbiorców wskazują na osiągnięcie fazy odrodzenia w modelu Butlera.
Description
artykuł zamieszczony w wydaniu specjalnym z okazji 35-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie pt. "Z WARSZTATÓW MISTRZÓW'
Keywords
Citation
FOLIA TURISTICA nr 25(2)
Belongs to collection