Od kasjera lotniczego do doradcy podróży. Zmiany uwarunkowań działalności biur podróży IATA w Polsce

Abstract
Biura podróży z akredytacją IATA powstały jako ogniwa pośredniczące pomiędzy dostawcami usług związanych z podróżami – zwłaszcza przewoźnikami lotniczymi a klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi. Ich głównym zadaniem była sprzedaż biletów na wszystkie linie lotnicze zrzeszone w tej organizacji. Wraz ze zmianami zachodzącymi w transporcie lotniczym, a zwłaszcza powstaniem przewoźników o niskokosztowym modelu działania oraz zmianami w systemie dystrybucji zmieniły się uwarunkowania działalności tych biur. Dostosowując się do zmienionej sytuacji rynkowej biura te w swojej działalności nastawiły się głównie na obsługę klienta instytucjonalnego (międzynarodowe korporacje i instytucje państwowe), rozszerzyły swój wachlarz usług o obsługę sektora MICE i funkcję konsultingowo-rozliczeniową, stając się firmami, których głównym zadaniem jest zarządzanie podróżami.
Description
Keywords
Citation
Pijet-Migoń E., 2012, Od kasjera lotniczego do doradcy podróży. Zmiany uwarunkowań działalności biur podróży IATA w Polsce, [w:] Morawski M. (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, s. 327-344
Belongs to collection