Occupational stress of prison officers working in a direct contact with prisoners

Abstract
Praca personelu więziennego jest trudna i frustrująca. Stres wynika między innymi z nadmiernego przeciążenia obowiązkami służbowymi, brakiem satysfakcji z pracy, autokratycznym stylem zarządzania, kontaktów z więźniami, atmosfery i stosunków międzyludzkich wśród pracowników. Opracowanie przedstawia wyniki badań nad stresem ponad 130 funkcjonariuszy (strażników, wychowawców, pielęgniarek) pracujących z więźniami. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego i wykorzystano standaryzowane narzędzie psychologiczne Kwestionariusz Stresu Służby Więziennej.

The job of prison personnel is difficult and frustrating. Stress results from, inter alia, overloading with responsibilities, the lack of job satisfaction, autocratic management style, contact with prisoners, atmosphere at workplace and human relations with colleagues. Experiencing of the frustration on the job and the professional stress can have the influence for life of family, is because an undesirable social aspect. The treatise presents the results of the research on stress of over 130 officers (prison guards, educators, nurses) working with prisoners. The methodology of research includes diagnostic poll method and standardized psychological tool – the Questionnaire of Stress of Prison Service.
Description
Keywords
Citation
Poklek R., Occupational stress of prison officers working in a direct contact with prisoners, [in:] Riadenie bezpečnosti zložitých systémov, (eds.) M. Martinska, A. Sipko, Akadémia Ozbrojených Sίl, Liptovský Mikuláš 2013
Belongs to collection