Czy Daodejing Laozi daje podstawy do interpretacji mistycznej?

Abstract
W swoich dziełach dotyczących historii filozofii chińskiej Feng Youlan nazwał daoizm „filozofią” tamtego świata”. Daodejing, tekst przypisywany mędrcowi Laozi, jest najstarszym i pierwszym z kanonicznych tekstów daoizmu. Zarówno dotyczy to szkoły filozoficznej – daojia, jak i religii – daojiao. Metaforyczny język, treść zawarta w aforyzmach spowodowały, iż w historii europejskiej percepcji tego tekstu pojawiło się wiele interpretacji mistycznych jego odczytania. Czy faktycznie tekst ten może być traktowany jako tekst mistyczny, czy też taka interpretacja jest jedynie europocentrycznym nadużyciem?
Description
Keywords
Citation
R. Mazur, Czy Daodejing Laozi daje podstawy do interpretacji mistycznej?, ePreteksty 2/2013 [online], ss. 36-45, http://www.ksf.amu.edu.pl/preteksty/?page_id=2
Belongs to collection