Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Studia przypadków

Abstract
Celem niniejszej pracy jest prezentacja ścieżek rozwoju dwudziestu najpotężniejszych korporacji transnarodowych oraz próba wskazania wspólnych dla badanych podmiotów elementów koncepcji rozwojowych, które można uznać za kluczowe dla zbudowanej pozycji rynkowej. Konstrukcja opracowania wynika z postawionego celu i nie stanowi tradycyjnego „proporcjonalnego” układu sekwencyjnego. Rozważania podzielono na trzy rozdziały, z których pierwszy stanowi wprowadzenie do problematyki korporacji transnarodowych, a ostatni swego rodzaju skomentowany aneks statystyczny. Fundamentalną częścią pracy jest najobszerniejszy rozdział drugi – studia przypadków (case studies) dla 20 korporacji transnarodowych sklasyfikowanych w Światowych Raportach Inwestycyjnych (WIR2009) na najwyższych pozycjach rankingu.
Description
Spis treści Wstęp 3 I. Rola korporacji transnarodowych we współczesnym świecie 1.1. Przedsiębiorstwa międzynarodowe czy korporacje transnarodowe – uwagi terminologiczne, geneza 6 1.2. Klasyfikacje korporacji transnarodowych 11 II. Dwadzieścia najpotężniejszych korporacji wg World Investment Report 2009 – studia przypadków 2.1. General Electric 21 2.2. Vodafone Group Plc 33 2.3. Royal Dutch Shell Group 42 2.4. British Petroleum Company Plc 54 2.5. ExxonMobil 62 2.6. Toyota Motor Corporation 68 2.7. Total 79 2.8. Electricite De France 87 2.9. Ford Motor Company 92 2.10. E.ON AG 104 2.11. ArcelorMittal 110 2.12. Telefónica SA 114 2.13. Volkswagen Group 121 2.14. ConocoPhillips 132 2.15. Siemens AG 138 2.16. Daimler AG 146 2.17. Chevron Corporation 155 2.18. France Telecom 163 2.19. Deutsche Telekom AG 171 2.20. GDF Suez Podsumowanie 178 188 III. Analiza potencjału ekonomicznego najpotężniejszych korporacji- w świetle danych statystycznych 3.1 Kreowanie potencjału ekonomicznego poszczególnych podmiotów 190 – analiza danych z raportów World Investment Report 1990–2009 3.2 Najbardziej dochodowe sektory gospodarki światowej – miejsce analizowanych podmiotów w rankingu Top Industries 2009 224 Zakończenie 236
Keywords
Citation
M. Rosińska-Bukowska, Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2011, s. 1–252.
Belongs to collection