Janka, Janko, Janek czy Jan Kupała - o "fałszywych przyjaciołach tłumacza" na przykładzie antroponimii

Abstract
Szkic ukazuje problemy w przekładzie białoruskich imion na język polski.
Description
Keywords
Citation
R. Kaleta, Janka, Janko, Janek czy Jan Kupała - o "fałszywych przyjaciołach tłumacza" na przykładzie antroponimii, "Acta Albaruthenica" 2011, t. 11, s. 212-216.
Belongs to collection