Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

Abstract
Ze wstępu: O ile wykorzystywanie nowych mediów w dydaktyce czy, szerzej, w uczeniu się i nauczaniu jest już stosunkowo szeroko podejmowane w literaturze pedagogicznej, o tyle ich wychowawcze aspekty wydają się jeszcze nie mieć należnego im miejsca. Tak więc jednym z ważnych celów publikacji jest pomoc praktykom z obszaru edukacji w lepszym rozumieniu fenomenu uczestnictwa dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów wraz z towarzyszącymi temu zjawisku szansami i zagrożeniami. Innymi słowy, nasze podejście polega na postrzeganiu nowych mediów nie tylko jako instrumentów edukacyjnych bądź narzędzi realizowania negatywnych zachowań, jak np. cyberbullying (agresja elektroniczna), ale również jako środowisko socjalizacyjne i wychowawcze.Zaproszeni do publikacji autorzy nie ograniczają się tylko do przedstawienia pozytywnych i negatywnych aspektów uczestnictwa młodych ludzi w świecie mediów (przede wszystkim tzw. nowych mediów), ale również proponują konkretne rozwiązania dotyczące zarówno dydaktyki, jak i wychowania. Wśród autorów są zarówno uznani badacze międzynarodowi i krajowi, jak i młodzi naukowcy oraz praktycy reprezentujący różne ośrodki akademickie i pozaakademickie.
Description
Spis treści: Nowe media – zagrożenia i szanse dla profilaktyki zachowań dysfunkcjonalnych, Wiesław Poleszak Cyfrowych tubylców trzeba uczyć inaczej. Dlaczego i jak – wprowadzenie, Lechosław Hojnacki Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych, Bassam Aouil Manipulacja i perswazja w programach telewizyjnych a zachowania dzieci, Stanisław Juszczyk Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wobec korzystania z Internetu – próba zarysowania nowego obszaru badawczego i wstępne wyniki badań, Piotr Plichta Bullying i cyberbullying a pochodzenie i płeć wśród uczniów angielskiej szkoły, Peter K. Smith, Fran Thompson, Saba Bhatti Bullying tradycyjny a cyberbullying. Przejawy agresji elektronicznej wśród uczestników czatu internetowego, Radosław Mysior Wewnętrzny imperatyw pisania. Społeczne znaczenie i funkcje blogów, Magdalena Szpunar Fora internetowe jako przykład pozytywnego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w rozwoju zainteresowań, Marcin Michałowski Dlaczego nauczyciele powinni zaprzyjaźnić się z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi? Kamila Knol-Michałowska Miejsce technologii informatycznej w dydaktyce muzyki, Piotr Soszyński Projekty dziennikarsko-filmowe w interdyscyplinarnym modelu nauczania z wykorzystaniem telewizji internetowej KMTI@TV, Anna Ucińska, Natalia Warszawska
Keywords
Citation
Plichta, P., Pyżalski, J. (red.), Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, RCPS w Łodzi, Łódź 2013, ss. 268
Belongs to collection