Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Abstract
Książka jest poradnikiem dla osób piszących prace dyplomowe, zwłaszcza w obszarze nauk technicznych, rolniczych, leśnych i biologicznych. W rozdziale pierwszym przedstawiono streszczenie najważniejszych informacji na temat przygotowania pracy dyplomowej, w drugim – najważniejsze wymogi prawne dla tego typu opracowań, wynikające z przepisów krajowych oraz uczelnianych. W rozdziale trzecim podano wytyczne doboru struktury pracy dyplomowej w zależności od podjętej w niej problematyki. W rozdziale czwartym zamieszczono wskazówki redakcyjne dotyczące prac dyplomowych. Rozdział piąty zawiera informacje, jak korzystać z prawa do cytatu, natomiast w szóstym podano przykłady błędów i złych praktyk spotykanych w pracach dyplomowych.
Description
Keywords
Citation
Sydor M. (2014). Wskazówki dla piszących prace dyplomowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań
Belongs to collection