Zastosowanie algorytmu genetycznego do wyznaczania składu aminokwasowego białek