Społeczeństwo a wojna. Paradoks wojny w nowym ładzie międzynarodowym

Abstract
Paradoks wojny w czasie pokoju to problem okresu okrzykniętego czasem tolerancji, szacunku do odmienności i pokojowego rozstrzygania sporów. Jak się okazuje, pokój jest fikcją, a świadczą o tym konflikty i wojny, jakie miały miejsce w różnych zakątkach świata nie tylko w okresie Zimnej Wojny, ale co istotne, w okresie, kiedy wojna (teoretycznie) stała się reliktem przeszłości, domeną niecywilizowanych społeczeństw i zjawiskiem niepożądanym w epoce wzajemnego szacunku. Publikacja jest zbiorem opracowań autorskich,które opisują realia współcześnosci, jej turbulentny i nieprzewidywalny charakter.
Description
Keywords
Citation
M. Bodziany (red.), Społeczeństwo a wojna. Paradoks wojny w nowym ładzie międzynarodowym, Wyd. WSOWL, Wrocław 2013.
Belongs to collection