Prawa człowieka a wielkość populacji

Abstract
Przestrzeganie praw człowieka jest zależne od fazy rozwoju społeczeństwa. Depopulacja i przeludnienie wpływają na respektowanie praw jednostek. Ignorancja praw rozwoju społecznego może doprowadzić do zaniku wolności i respektowania praw człowieka w zachodniej cywilizacji. Pomóżmy innym respektować prawa jednostek a oni pomogą nam...
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection