Uniwersytet w Płocku jako szansa na wzrost konkurencyjności

Abstract
W artykule przedstawiono korzyści, jakie może przynieść utworzenie uniwersytetu w Płocku
Description
Keywords
Citation
A. Kansy, Uniwersytet w Płocku jako szansa na wzrost konkurencyjności, w: Uniwersytet w Płocku - między marzeniami a rzeczywistością, pod red. A. Kansy i T. Kruszewskiego, Płock 2013, s. 93-100.
Belongs to collection