Dzień bez Smoleńska? Analiza przekształceń polityki informacyjnej po katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku

Abstract
Artykuł omawia przekształcenia polityki informacyjnej najpopularniejszych polskich portali internetowych po katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 roku. Rozważane są trzy zagadnienia: (1) dominacji dyskursu smoleńskiego w mediach, (2) zmian w sposobie relacjonowania wydarzeń związanych z Rosją, a także (3) zależności między zwiększonym poziomem relacjonowania wydarzeń, a ożywieniem społecznym. Przeprowadzone badanie obejmuje okres od 16 stycznia do 14 listopada 2010 roku i zostało przeprowadzone przy pomocy autorskiego programu do analizy agendy medialnej portali internetowych.
Description
Keywords
Citation
W. Walczak, Dzień bez smoleńska? Analiza przekształceń polityki informacyjnej po katastrofie prezydenckiego samolotu, "Studia Medioznawcze" nr 2 (49) 2012, s. 133-145
Belongs to collection