Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Indykpolu AZS Olsztyn

Abstract
Sport ewoluował na przestrzeni lat przechodząc od funkcji rekreacyjnej do dominującej funkcji biznesowej, w której celem jest osiąganie zysków lub wykazywanie rentowności. Jako główna determinanta rozwoju uznawana jest komercjalizacja oraz globalizacja. Organizacje sportowe, stojąc u progu wyzwań związanych ze zwiększaniem samodzielności funkcjonowania, zmuszone są zmieniać swoje dotychczasowe zwyczaje i schematy działania, tak aby nie zostawać „w tyle” za ich zagranicznymi konkurentami. Siatkówka uznawana jest powszechnie za dyscyplinę atrakcyjną z punktu widzenia widowiska oraz komercjalizacji z nią związaną. Dyscyplina ta została sprofesjonalizowana na szczeblu krajowym zaledwie przed trzynastoma laty i od tej pory zachodzą w niej przemiany, których reprezentatywnym przykładem jest Indykpol AZS Olsztyn. Klub z bogatymi tradycjami, zarządzany przed laty przez entuzjastów tej dyscypliny jest obecnie w pełni profesjonalnym biznesem, zarejestrowanym jako spółka akcyjna. Podstawowy problem badawczy można przedstawić w postaci pytania: Jak zorganizowana jest praca klubu sportowego biorącego udział w rozgrywkach siatkarskiej PlusLigi? W niniejszym artykule dokonano analizy funkcjonowania klubu piłki siatkowej funkcjonującego na najwyższym poziomie ligowym. W artykule zwraca się również uwagę na budowę klubu sportowego zgodnie z wymogami organizatora rozgrywek. Celem badania było ponadto zidentyfikowanie i poddanie analizie sposobu zarządzania klubem sportowym w kontekście dostępnego budżetu, jego składowych i posiadanej struktury organizacyjnej. Badanie przeprowadzono metodą monograficzną. W jej ramach zastosowano wywiad, uzupełniony o analizę dokumentów oraz informacji pozyskanych od Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A.. Współczesne kluby sportowe posiadają niezwykle elastyczne struktury, mające wręcz znamiona struktur sieciowych. Zdecydowana większość umów nawiązywanych z pracownikami to umowy na czas określony lub kontrakty sportowe. Roczne budżety są w znacznym stopniu zależne od osiąganych wyników sportowych, a także od umiejętności pozyskiwania sponsorów. Wpływ na finanse ma również forma odnawiania umów z właścicielami infrastruktury sportowej, którzy udostępniają bądź wydzierżawiają obiekty na użytek klubu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection