Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wobec korzystania z Internetu - próba zarysowania nowego obszaru badawczego i wstępne wyniki badań

Abstract
Rozdział poświęcony jest specyfice korzystania z Internetu przez rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i o tym, jaką pełnią rolę w korzystaniu z nowych mediów przez swoje dzieci
Description
Keywords
Citation
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wobec korzystania z Internetu - próba zarysowania nowego obszaru badawczego i wstępne wyniki badań. W: Plichta, P., Pyżalski, J. (red.), Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, RCPS w Łodzi, Łódź 2013, ss. 268