Hipertekst jako efekt konwergencji mediów

Abstract
Analitycy wskazują na dwie tendencje w opisie mediów: fragmentaryzację czyli zróżnicowanie treści medialnej i konwergencję czyli procesy ujednolicające zachodzące na poziomie technologicznym, przemysłowym, kulturowym i społecznym. Ucieleśnieniem procesów konwergencyjnych jest powstanie hipertekstu. Oczywisty wydaje się wpływ hipertekstu na zmiany zachodzące w obrębie kultury i społeczeństwa, ale zbadanie tego wpływu wymaga rozpoznania i zrozumienia cech typowych dla hipertekstu. To jest główny przedmiot tych rozważań. The analysts recognize two trends in the media description: fragmentation, that is the diversity the media content and the convergence understood as a unification process on the technological, industrial, cultural and social level. The consequence of the convergence process is the creation of hypertext. Seems obvious the influence of hypertext to changes in culture and society, but to examine this influence requires recognition and understanding the typical attributes of hypertext. This is the main subject of the considerations.
Description
Keywords
Citation
G.Osika: Hipertekst jako efekt konwergencji mediów, w: Problemy konwergencji mediów, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Verbum, Sosnowiec - Praga 2013, s. 177 - 186.
Belongs to collection